Wyprawy MedExpeditions opierają się na dwóch filarach. Jednym z nich jest aspekt  sportowo-wyczynowy, a więc docieranie w najwyższe partie gór i nurkowanie w położonych tam jeziorach. Drugim, równie istotnym, jest aspekt naukowy. W jego ramach odkrywamy nowe, nieznane dotąd zbiorniki wodne, zbieramy o nich informacje, a podczas nurkowania poszukujemy form życia.

Jednak najważniejszą częścią są badania medyczne mające na celu ocenę zachowania organizmu człowieka w ekstremalnych warunkach wysokogórskich oraz podczas eksperymentalnych nurkowań na wysokości.

Podczas wyprawy Nevado Tres Cruces 2015 MedExpedition u każdego uczestnika badaliśmy reakcję układu autonomicznego na hipoksję hipobaryczną, która jest wynikiem oddychania powietrzem o obniżonym ciśnieniu parcjalnym tlenu. Dwa razy dziennie mierzyliśmy częstość rytmu serca, ciśnienie tętnicze oraz saturację, czyli nasycenie krwi tętniczej tlenem.

Codziennie rano wykonywaliśmy badanie elektrokardiograficzne (EKG), a wieczorem podłączaliśmy urządzenia do monitorowania bezdechów sennych. Czterech członków ekipy nurkującej miało też pod skórą wszczepiony rejestrator arytmii, a dzięki bezprzewodowemu urządzeniu kontrolującemu na bieżąco mieliśmy wgląd w to, jak serce pracowało tak w dzień, podczas trekkingów, jak i w nocy.

W celu ciągłego monitorowania rytmu serca podczas rekordowego nurkowania, członkowie ekipy mieli też na klatce piersiowej przyklejone elektrody i podłączone do holterowskich rejestratorów EKG.