Wyprawa MedExpedition ma dwa cele: wyczynowy i naukowy.

Cele szczegółowe:

  • Nurkowanie w Tres Cruces Norte Lake i ustanowienie Rekordu Guinnessa.
  • Ocena zachowania organizmu człowieka w ekstremalnych warunkach wysokogórskich i przeprowadzenie pionierskich badań medycznych, także podczas nurkowania w jeziorach wysokogórskich.
  • Eksploracja jeziora, ustalenie głębokości i poszukiwanie form życia.
  • Ocena aklimatyzacji osób z implantowanym stymulatorem serca i wpływ na rytm serca oraz jakość snu.